Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ZAPLETALOVÁ, Dana. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy, Praha: AÚ AV ČR, 2007, roč. 58, č. 4, s. 758-771. ISSN 0323-1267.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.