Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově. In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.