Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ. Význam měření nitrobřišního tlaku. Sestra. Bratislava: Sanoma magazines Slovakia, 2012, roč. 11, 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-9444.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.