Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŠANDEROVÁ, Lucie. Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, Neuveden, Říjen 2012, s. 141-148. ISSN 1804-9095.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.