Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BURGR, Rudolf. Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků. In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-151. ISBN 978-80-210-5825-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.