Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian helocrenes. Fauna Norvegica. Oslo: Zoologisk museum, 2012, roč. 31, č. 1, s. 117-124. ISSN 1502-4873. doi:10.5324/fn.v31i0.1403.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.