Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.