Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŠUBRTOVÁ, Milena. Le monde des insectes dans la littérature pour enfants. In Květuše Kunešová. Figure de l animal en littérature de jeunesse: un loup de fable ou une espece protégée? Hradec Králové: Gaudeaumus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 48-57. ISBN 978-80-7435-231-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.