Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech. In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. s. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.