Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

LIBROVÁ, Hana. Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 1, s. 53-74. ISSN 0038-0288.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.