Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MIŠKOV, Jan. Umění nových médií. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 2006, roč. 16, 9/06, s. 26-28. ISSN 1210-0684.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.