Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

TRÁVNÍKOVÁ, Petra. Building rapport in an online community via positive politeness strategies. Discourse and Interaction. Brno, 2013, roč. 5, č. 2, s. 67-83. ISSN 1802-9930.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.