Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Non-monotonous evolution of hybrid PVD – PECVD process characteristics on hydrocarbon supply. Surface & coatings technology. Elsevier, 2013, roč. 2013, č. 232, s. 283-289. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.05.014.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.