Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena a psychologie zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Brno: MUNI PRESS, 2013. s. 115-121. ISBN 978-80-210-6316-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.