Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

NENIČKOVÁ, Veronika. Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, roč. 23, č. 4, s. 279-284. ISSN 1211-7676.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.