Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BOURKE, John Denis. A colimit decomposition for homotopy algebras in Cat. Applied Categorical Structures. Springer Netherlands, 2014, roč. 22, č. 1, s. 13-28. ISSN 0927-2852. doi:10.1007/s10485-012-9293-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.