Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BEHRENS, Kazuko a Tomotaka UMEMURA. Japanese Children's Reactions to Family Photographs: Associations with Mothers' Attachment Status. Infant and Child Development. 2012, roč. 22, s. 289-296. doi:10.1002/icd.1784.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.