Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VELAN, Petr a Pavel ČELEDA. Next Generation Application-Aware Flow Monitoring. In Anna Sperotto, Guillaume Doyen, Steven Latré, Marinos Charalambides, Burkhard Stiller. Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2014. s. 173-178. ISBN 978-3-662-43861-9. doi:10.1007/978-3-662-43862-6_20.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.