Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.