Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SOUČKOVÁ, Marie, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Personality traits and workaholism. International Journal of Humanities and Social Science. New York (USA): Center for Promoting Ideas, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2220-8488.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.