Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALHOUS, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 11-23. ISSN 1803-7429.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.