Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Jana KRANECOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 s. ISBN 978-80-210-7702-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.