Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SOBEK, Tomáš. Právní welfarismus. In Machalová, Tatiana. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. 1. vyd. Praha: Leges, 2015. s. 274-333. Teoretik. ISBN 978-80-7502-060-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.