Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

LU, Wei-lun. Conceptual autonymy and dependence in Chinese lexical semantic analysis: The role of image-schema, conceptual domains and co-text in [V]–[SHANG]. Chinese language and discourse. Amsterdam: John Benjamins, 2015, roč. 6, č. 2, s. 162-182. ISSN 1877-7031. doi:10.1075/cld.6.2.03lu.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.