Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

JIRUŠEK, Martin a Tomáš VLČEK. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. 2015.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.