Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BROŽOVIČOVÁ, Klára. Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 131-137. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.