Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KLIKOVÁ, Alena. Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod. In Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 316-328. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.