Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KRÁSA, Jan. Princip evoluce ve výuce psychologie. In 33. Psychologické dni 2015. 2015.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.