Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

POTĚŠIL, Lukáš. § 175 [stížnosti] až § 184 [účinnost]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 759-796. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5. 2015.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.