Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

EMMERT, František. Československo-americká naturalizační úmluva (1928). In Schelle,K.-Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 890-891. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.