Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KRATOCHVÍL, Vladimír. Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit? In Kalvodová, Věra, Hrušáková Milana. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 20-27. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.