Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

LEVICKÁ, Tereza. Vybrané případy z aplikační praxe (nekalé obchodní praktiky, reklama, zdraví, průměrný spotřebitel a jeho ochrana). In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 119-132. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.