Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

POKORNÁ, Jarmila. Podnikatelé, obce a životní prostředí. In Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 30-54. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.