Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DÁVID, Radovan. Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a). In Petr Lavický a kol. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2016. s. 127-223. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.