Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Kristýna MÜLLEROVÁ. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.