Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KORNEL, Martin. Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 651-679. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.