Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BEJČEK, Josef. Witnessing the Birth of a Qualified Subdominace? In Gian Antonio Benacchio, Michele Carpagnano. L´ APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORENZA IN ITALIA E NELL´UNIONE EUROPEA,. Napoli: Editoriale scientifica s.r.l., 2016. s. 237 - 313. ISBN 978-88-6342-843-8.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.