Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. The Image and Political Caricature in a French for Lawyers Classroom. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 2016, č. 2. ISSN 1755-9715.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.