Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ZIMA, Michal a Eva HLADKÁ. Cryptography Enhanced Ad-Hoc Approach to P2P Overlays. In Waleed W. Smari. Proceedings of the 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation. Neuveden: IEEE, 2016. s. 517-522, 6 s. ISBN 978-1-5090-2088-1. doi:10.1109/HPCSim.2016.7568378.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.