Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, č. 1, s. 23-40. ISSN 1210-9126.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.