Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

STRAKOVÁ, Lucie. Changes In The Area Of Extended Collective Management In Relation To Memory And Educational Institutions In The Light Of The Czech Amended Copyright Act. An International Journal on Grey Literature, TextRelease, 2018, roč. 14, Special Winter Issue, s. 61-65. ISSN 1574-1796.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.