Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní subjektivity. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 21-28. ISSN 1210-6348.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.