Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BEJČEK, Josef. Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 100, s. 25-42. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-2.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.