Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KYLOUŠEK, Petr. O pravilnoj upotrebi distopijskih prostora : Catherine Mavrikakis, Christian Guay- Poliquin i David Calvo. Književna smotra. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2019, roč. 51, č. 192, s. 79-86. ISSN 0455-0463.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.