Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RICHTER, Štěpán. Mobilní aplikace ve smluvním právu. In Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 55-70, 15 s. ISBN 978-80-210-9328-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.