Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SEHNÁLEK, David a Václav STEHLÍK. European “Judicial Monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the Preliminary Ruling Procedure. International and Comparative Law Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 181-199. ISSN 1213-8770. doi:10.2478/iclr-2019-0020.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.