Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

OŠLEJŠEK, Radek a Tomáš PITNER. Optimization of Cyber Defense Exercises Using Balanced Software Development Methodology. International Journal of Information Technologies and Systems Approach. IGI Global, 2021, roč. 14, č. 1, s. 136-155. ISSN 1935-570X. doi:10.4018/IJITSA.2021010108.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.