Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009. 2020.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.