Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

GAZDA, Jiří. Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. s. 21-30. ISBN 978-80-88296-09-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.