Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK a Petra ŠIMONOVÁ. Values Education in Outdoor Environmental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-12. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114700.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.